DiMulaKAn DeNGan...

DiMulaKAn DeNGan...
;

Saturday, May 30, 2009

RIStec DILAnda HUjan n RIbut (flASH baCK)

Pd ISnin HinGGA Selasa (25 Mei - 26 Mei 2009)
kAWAN tELAH dIARAHkaN kE risTEC, pd
uNTuK mENGAjaR bab A pERINtaH aM
(rEFreSHER cOURSE)
sAMPaI DAri kL jaM 5 ptG...kEMAIN paNAs laGiK...
bERbaHANG, bERLENGAIH, bePelUH...ETc
taPI mUlaI jaM 6.30 hUJAn raHMat mulAI tURUN meMBASAhI buMI pD
alHAMduLIllaH
SwImmInG PoOl...
pERmukAAN laUT

peRKaraNGaN rISteC
No comments:

Post a Comment